Zleceniodawca: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

  • Generalny wykonawca: Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A.
  • Termin wykonania: 08.06.2005 – 30.09.2006r.

Zakres robót:

  • roboty ziemne i rozbiórkowe;
  • oczyszczenie, zabezpieczenie i usunięcie ubytków betonu przęsła betonowego;
  • iniekcja wysokościowa rys;
  • wykonanie izolacji i odwodnienia mostu;
  • ustawienie elementów ochronnych tj. barier, barieroporęczy i krawężników;
  • roboty wykończeniowe: wykonanie schodów na skarpie z umocnieniem skarp brukiem;
  • wbicie ścianek szczelnych;
  • wykonanie chodnika z żywic syntetycznych i zabezpieczenie powierzchni betonowych.