Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku

 • Generalny wykonawca: Budrex-Kobi Sp. z o. o.
 • Termin wykonania: 27.03.2008 – 21.07.2008r.

Zakres robót obejmował:

 • roboty rozbiórkowe;
 • naprawa płyty mostu;
 • naprawa uszkodzonych elementów przęsła i podpór;
 • wykonanie systemu odwodnienia - studzienki ściekowe, drenaż poprzeczny, z rur perforowanych;
 • wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej;
 • osadzenie krawężników kamiennych 18x20 cm;
 • wykonanie nawierzchni na moście i dojazdach – podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 9 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm.;
 • zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych;
 • umocnienie skarp i stożków z kostki kamiennej;
 • ustawienie barieroporęczy sztywnej mostowej;
 • wykonanie warstwy żelbetowej na górnej powierzchni płyty mostu z betonu klasy B35.

Referencje