Zleceniodawca: Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

 • Generalny wykonawca: Budrex-Kobi Sp. z o. o.
 • Termin wykonania: 28.07.2008 – 26.11.2008r.

Zakres robót:

 • roboty rozbiórkowe;
 • roboty ziemne;
 • wykonanie żelbetowej płyty wzmacniającej i wsporników chodnikowych z betonu B30;
 • wykonanie płyt przejściowych;
 • wykonanie systemu odwodnienia mostu;
 • wykonanie izolacji płyty z papy termozgrzewalnej;
 • ustawienie krawężnika kamiennego;
 • wykonanie nawierzchni chodników z żywic poliuretanowych;
 • wykonanie nawierzchni na moście i dojazdach z betonu asfaltowego;
 • wykonanie dylatacji bitumicznej w jezdni;
 • wzmocnienie ustroju niosącego przez zastosowanie blach wzmacniającyh;
 • zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu;
 • roboty wykończeniowe;
 • ustawienie barieroporęczy mostowych sztywnych.