Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

 • Generalny wykonawca: Budrex-Kobi Sp. z o.o.
 • Termin wykonania: 07.04.2010 - 08.10.2010r.

Zakres robót:

 • wymiana nawierzchni na jezdni;
 • wymiana izolacji (papa termozgrzewalna SUPERMOST);
 • wykonanie nowych wsporników chodnikowych;
 • naprawa płyty pomostu;
 • naprawa uszkodzonych elementów przęseł i podpór;
 • wymiana systemu odwodnienia( wpusty i studzienki ściekowe);
 • wykonanie umocnienia skarp i stożków (ława oporowa z betonu B25, trylinka wklęsła);
 • osadzenie krawężnika kamiennego 18x20 cm;
 • zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu i stali;
 • ustawienie barieroporęczy mostowych sztywnych (barieroporęcz sztywna mostowa produkcji PROWERK);
 • wykonanie nawierzchni:
  • na moście: (warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego gr. 5 cm, warstwa ścieralna z SMA gr. 4 cm);
  • na dojazdach: (podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 9 cm, warstwa ścieralna z SMA gr. 4 cm);
 • wykonanie schodów skarpowych (elementy prefabrykowane wykonane na budowie);
 • wykonanie nawierzchni z żywic poliuretanowych na chodnikach (materiał Sika).

Referencje