Zleceniodawca: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 • Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. w Białymstoku
 • Podwykonawca: Budrex – Kobi Sp. z o.o.
 • Termin wykonania: 15.06.2012r.-30.07.2013r.

Zakres robót:

 • Roboty rozbiórkowe;
 • Roboty palowe;
 • Roboty ziemne;
 • Wykonanie ustroju niosącego MS-I oraz montażu konstrukcji z blachy stalowej karbowanej na MS-II;
 • Wymiana izolacji oraz wzmocnienie filarów poprzez poszerzenie oczepu oraz wykonanie mikropali, naprawa uszkodzonych elementów przęsła i podpór na moście w m. Jasionowa Dolina;
 • Umocnienie skarp brukowcem oraz dna rzeki materacami gabionowymi;
 • Wykonanie schodów;
 • Wykonanie palisady drewnianej;
 • Montaż barier ochronnych;
 • Założenie zieleńców.