Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

  • Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A., 86-061 Brzoza, Kobylarnia 8
  • Podwykonawca: Budrex – Kobi Sp. z o.o.
  • Termin wykonania: 10.06.2013r.-30.10.2014r.

Zakres robót:

  • Realizacja polegała na budowie 5 obiektów mostowych sprężonych, dwóch obiektów mostowych o konstrukcji nośnej z prefabrykowanych belek typu T, jednego obiektu żelbetowego oraz jednego obiektu o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej ze sprężoną płytą pomostu.

Referencje