Solidnie i terminowo by łączyć drogi i ludzi na lata

Wykonujemy kompleksowe roboty w zakresie budowy, przebudowy i remontów obiektów mostowych na terenie całego kraju, w ciągu zarówno dróg gminnych jak i autostradowych. Jesteśmy liderem na rynku podlaskim w zakresie montażu linowych oraz stalowych barier drogowych.

Posiadamy wyspecjalizowane brygady i wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny do zabezpieczania ścian wykopów grodzicami stalowymi (stalowe profile szczelne)