Budujemy nowoczesne drogi i mosty

Oddział Infrastruktury Unibep SA zajmuje się kompleksowym wykonawstwem robót drogowych łącznie z uzbrojeniem terenu oraz wykonawstwem robót inżynieryjnych.

Oddział jest nowoczesną jednostką, posiadającą własne laboratorium drogowo-mostowe oraz bogatą bazę sprzętowo–transportową. Jest liderem wykonawstwa drogowego w regionie Polski północno–wschodniej.

Dotychczas drogowcy budowali głównie dla podlaskich i mazowieckich samorządów, ale także m.in. dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. W konsorcjum z PORR SA był wykonawcą budowy drogi ekspresowej S8 — od węzła Poręba (bez węzła) — do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej.