Budujemy nowoczesne drogi i mosty

Oddział Infrastruktury Unibep SA zajmuje się kompleksowym wykonawstwem robót drogowych łącznie z uzbrojeniem terenu oraz wykonawstwem robót inżynieryjnych. Oddział jest nowoczesną jednostką, posiadającą własne laboratorium drogowo-mostowe oraz bogatą bazę sprzętowo–transportową. Jest liderem wykonawstwa drogowego w regionie Polski północno–wschodniej oraz wysokiej klasy specjalistą w zakresie budownictwa mostowego o zasięgu ogólnopolskim.

Dotychczas drogowcy budowali głównie dla podlaskich i mazowieckich samorządów, ale także m.in. dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Oddział jest także podwykonawcą dla takich firm, jak np. Astaldi czy Polaqua. Pod koniec 2015 roku, w kooperacji z PORR Infrastructure Polska Oddział Drogowy, Unibep wygrał przetarg na budowę fragmentu drogi ekspresowej S8 — od węzła Poręba (bez węzła) — do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. W swoim portfolio ma również 19 obiektów inżynieryjnych na autostradzie A1.