Budrex-Kobi Macromedia Flash Otwórz stronę! Otwórz stronę!

Budrex-Kobi Sp. z o. o.

Budrex-Kobi jest młodą, dynamicznie rozwijającą się firmą w branży budowlanej. Specjalizujemy się w budowie i przebudowie obiektów inżynierskich w obrębie dróg.

Działalność na rynku rozpoczęliśmy w kwietniu 2002r. pod nazwą " Budrex " Jacek Siemieniuk. Po prawie dwóch latach dynamicznego rozwoju, w lutym 2004r. firma "Budrex" Jacek Siemieniuk została wniesiona aportem do spółki Kobi, tworząc w ten sposób Budrex-Kobi Sp. z o. o.

Trzon naszej firmy stanowi młoda, wykształcona kadra inżynierska o wysokich kwalifikacjach, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Współpracujemy z wieloma dużymi przedsiębiorstwami budowlanymi.

Nasi partnerzy, to m. in.:

Naszym atutem jest wysoka jakość oraz terminowość wykonywanych robót.

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem wysokiej jakości.

Zatrudniamy kierowników budów i inżynierów budowy o wysokich kwalifikacjach, a także około 30 stałych pracowników fizycznych. W okresach zwiększonego nasilenia robót zwiększamy stan zatrudnienia oraz korzystamy z podwykonawców.

Zarząd Budrex-Kobi

mgr inż. Jacek Siemieniuk

członek zarządu

mgr Kamil Bezubik

członek zarządu

Kierownicy budowy

mgr inż. Jacek Siemieniuk

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, nr ewid. BŁ/13/97

mgr inż. Zbigniew Pruszyński

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, nr ewid. BŁ/59/00

mgr inż. Edyta Nietupska

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, nr ewid. BŁ/49/02

inż. Eugeniusz Śliżewski

uprawnienia budowlane w specjalności melioracji wodnych do kierowania robotami nr ewid. 206/71/BŁ

Nasza specjalność, to:


Naszą firmę obsługuje IT Consulting - Jacek K. Bruns


Usługi świadczone przez IT Consulting zapewniają naszej firmie ciągłość pracy i bezpieczeństwo danych. Więcej informacji na stronie www.it-c.pl